Group

Vietmu.net
Hỗ trợ không tốt, xóa group!!!

FANPAGE

MU Việt Nam
Xứng danh anh hùng

Sự Kiện In Game

  1. Cách nhận

– Bạn hãy đi Hỗn Nguyên Lâu ( Chaos Castle ) hoặc kunDun train quái để nhận đồ thần. Bạn cũng có thể biết chi tiết các mốc thời gian đi Hỗn Nguyên Lâu ngay trong game bằng cách nhấn phím F4.

2. Các set đồ thần

1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).
2. Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item )

3/Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).
4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item)
5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item )
6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item )
7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item )
8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.( 4 item )
9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).
10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).
11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).
12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item )
13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item )
14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item )
15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item )
16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).
17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).
18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).
19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).
20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).
21/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).
22/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).
23/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).
24/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).
25/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).
26/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).
27/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).
28/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).
29/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).
30/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).
31/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).
32/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).
33/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).
34/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).
35/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).
36/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

17:30

18:00

18:00

18:15

20:40

22:00

Quảng Trường Quỷ

Boss Vàng

Huyết Lâu

Rồng Đỏ Tấn Công

Thỏ Ngọc

Nhện Raklion