Group

Vietmu.net
Hỗ trợ không tốt, xóa group!!!

FANPAGE

MU Việt Nam
Xứng danh anh hùng

Sự Kiện In Game

Chú ý:


– Thú nuôi có thể bị đánh chết khi bạn đang ở chế độ PvP.
– Chỉ sử dụng cho Chủng tộc Chúa Tể (Darklord)

* Linh Hồn Qụa Tinh.
* Linh Hồn Chiến Mã

I. Cánh kết hợp nguyên liệu tạo Quạ Tinh:

1) Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở toạ độ (122,110) ở Lorencia.

2) Chọn chức năng Resurrect Spirit.

3) Trong cửa sổ ghép đồ, đặt vào

• Một Linh hồn Quạ tinh

• Năm Ngọc Bless

• Năm Ngọc Soul 

• Một Ngọc Creation

• 5 triệu Zen

4) Sau khi thấy và chấp nhận tỷ lệ thành công, nhấn nút “Kết hợp”

5) Nếu kết hợp thành công, 1 con Quạ tinh sẽ được hồi sinh.

6) Trong trường hợp kết hợp thất bại, tất cả nguyên liệu và Zen sử dụng cho việc tạo thú nuôi sẽ biến mất. 

Phục hồi máu Quạ Tinh

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.

– Chọn loại thú muốn hồi máu.

II. Cách kết hợp nguyên liệu tạo Chiến Mã:

mu doan ket

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

– Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: 60%.

– Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Phục hồi máu Chiến Mã

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.

– Chọn loại thú muốn hồi máu.

Chúc Các Bạn Choi Game Vui Vẻ !

17:30

18:00

18:00

18:15

20:40

22:00

Quảng Trường Quỷ

Boss Vàng

Huyết Lâu

Rồng Đỏ Tấn Công

Thỏ Ngọc

Nhện Raklion