Group

Vietmu.net
Hỗ trợ không tốt, xóa group!!!

FANPAGE

MU Việt Nam
Xứng danh anh hùng

Sự Kiện In Game

UP ITEM TỪ Level 1 ~ Level 6

• Tỉ lệ thành công: 100%

• Sử dụng Ngọc ước nguyện (Jewel of Bless) trong hành trang của bạn, kéo thả vào món đồ muốn nâng cấp. Mỗi một viên ngọc cho một level. Tối đa là 6 Level

Jewel of Bless

UP ITEM TỪ Level 6 ~ Level 9

• Tỉ lệ thành công: 50%(75% nếu item có luck). Nếu thất bại món đồ sẽ về Level 0

• Sử dụng Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) trong hành trang của bạn, kéo thả vào món đồ muốn nâng cấp. Mỗi một viên ngọc cho một level. Tối đa là 9 Level.

• Item ở level 7 và 8 có độ sáng nhẹ trong màu sắc của chúng. Item ở level 9 sẽ có ánh sáng mạnh hơn.

Jewel of Soul

UP ITEM TỪ Level 9 ~ Level 15

Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

Chaos Goblin (180,100)

• Chọn mục “Kết Hợp Bình Thường” 

• Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm “Kết Hợp


• Khi kết hợp thất bại: toàn bộ item + nguyên liệu sẽ biến mất

• Sử dụng bùa chống xịt tránh mất item: 

Bùa chống xịt

• UP LÊN +10: để vào khung món đồ +9, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 1 ngọc tâm linh, 1 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.

• UP LÊN +11: để vào khung món đồ +10, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 2 ngọc tâm linh, 2 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong

• UP LÊN +12: để vào khung món đồ +11, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 3 ngọc tâm linh, 3 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.

• UP LÊN +13: để vào khung món đồ +12, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 4 ngọc tâm linh, 4 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.

• UP LÊN +14: để vào khung món đồ +13, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 5 ngọc tâm linh, 5 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.

• UP LÊN +15: để vào khung món đồ +14, thêm vào đó 1 ngọc hỗn nguyên, 6 ngọc tâm linh, 6 ngọc ước nguyện, nhấn nút kết hợp là xong.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

17:30

18:00

18:00

18:15

20:40

22:00

Quảng Trường Quỷ

Boss Vàng

Huyết Lâu

Rồng Đỏ Tấn Công

Thỏ Ngọc

Nhện Raklion