Group

Vietmu.net
Hỗ trợ không tốt, xóa group!!!

FANPAGE

MU Việt Nam
Xứng danh anh hùng

Sự Kiện In Game

I. Nhiệm Vụ 1- Level 150

Nhiệm vụ 1
• Cấp độ yêu cầu: Level 150
• Dành cho các chủng tộc: Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
• Nơi nhận nhiệm vụ: Devias NPC Sevina (183, 31)
• Hoàn thành:
– Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
– Phù Thủy thành Pháp Sư
– Tiên Nữ thành Thánh Nữ
– Thuật Sĩ thành Thuật Sư
Thực hiện nhiệm vụ:
(1) – Tìm cuốn sách đế vương giao lại cho NPC Sevina
Sách Đé Vương

(2) Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

  • Chiến binh: thanh gươm gãy
  • Phù thủy: linh hồn phù thủy
  • Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
  • Thuật sĩ: con mắt Abyss

(3) Bạn hãy đến Lost Tower 0 và atlans để đánh quái, thấy rớt là nhặt và mang về giao cho Devias NPC Sevina

(4) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các nhân vật có thể mang cánh cấp 2

II. Nhiệm Vụ 2- Chiếc Nhẫn Vinh Quang

Nhiệm vụ 2
• Cấp độ yêu cầu: Level 220
• Dành cho các chủng tộc: Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
• Nơi nhận nhiệm vụ: NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
• Hoàn thành:
– Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

– Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

– Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.
Thực hiện nhiệm vụ:
Bạn hãy đến Lost Tower 7 và atlans 2 để đánh quái, thấy rớt là nhặt và mang về giao cho NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Chiếc Nhẫn Vinh Quang
Viên Ngọc Cổ

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

17:30

18:00

18:00

18:15

20:40

22:00

Quảng Trường Quỷ

Boss Vàng

Huyết Lâu

Rồng Đỏ Tấn Công

Thỏ Ngọc

Nhện Raklion