Group

Vietmu.net
Hỗ trợ không tốt, xóa group!!!

FANPAGE

MU Việt Nam
Xứng danh anh hùng

Sự Kiện In Game

[ Các bạn sử dụng chức năng cộng hưởng Item của 2 món đồ hợp thành 1 và đặc biệt hơn nữa khi cộng hưởng thành công món đồ sẽ trở lên vô cùng quý giá. ]

1. Tọa độ cộng hưởng:
Đến trung tâm toạ độ 127,143 Lorencia và tiến hành giao dịch với NPC Cong Huong.

2. Item Yêu Cầu Cộng Hưởng :
– 2 item giống nhau hay 2 set giống nhau ( vd: mũ triệu hồn với mũ triệu hồn ).

– 2 món đồ ( item ) phải là đồ exl.

– Món dồ có 2 dòng hoàn hảo khác nhau.

– Mỗi lần chỉ cộng hưởng được một món đồ.

3. Cách Cộng Hưởng

– Bạn đặt 2 món đồ (Item)cùng loại vào cửa sổ giao dịch với NPC Cộng hưởng.
– Item chính mà bạn muốn nhận dòng tính năng đặt bên trái ( 100% thành công ).
– Item phụ đặt bên phải mà bạn cần lấy tính năng để sang item chính (100% thành công ).

  • 100% thành công, dòng hoàn hảo của Item phụ sẽ gộp sang Item chính.

4. Lưu ý

– Chỉ có thể cộng hưởng đồ exl.

Chúc Các bạn chơi game vui vẻ !

17:30

18:00

18:00

18:15

20:40

22:00

Quảng Trường Quỷ

Boss Vàng

Huyết Lâu

Rồng Đỏ Tấn Công

Thỏ Ngọc

Nhện Raklion