Group

Vietmu.net
Hỗ trợ không tốt, xóa group!!!

FANPAGE

MU Việt Nam
Xứng danh anh hùng

Sự Kiện In Game

1. NỘI DUNG:

► Khi tới thời gian sụ kiện, một lượng lớn quái vật Vàng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi tiêu diệt thành công sẽ nhận được các hộp Box of Kundun (+1–>+5) để thu được các vật phẩm hoàn hảo.

Golden Monster (Boss Vàng)

2. THỜI GIAN:

– Boss vàng xuất hiện bắt đầu từ 12h. Bạn hãy bấm F4 trong game để biết thông tin chi tiết nhé.

3, Các loại boss vàng:

➤  Golden Gobin, box lv1 xuất hiện tại Lorencia, Noria.
➤  Golden Titan, box lv 2 xuất hiện tại devias.
➤  Golden Dragon, box lv3 xuất hiện tại Lorencia, Noria, Devias.
➤  Golden Lizard Kings, box lv 4 xuất hiện tại Atlans.
➤  Golden Tantallos box lv 5 xuất hiện tại Tarkan.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

17:30

18:00

18:00

18:15

20:40

22:00

Quảng Trường Quỷ

Boss Vàng

Huyết Lâu

Rồng Đỏ Tấn Công

Thỏ Ngọc

Nhện Raklion