Group

Vietmu.net
Hỗ trợ không tốt, xóa group!!!

FANPAGE

MU Việt Nam
Xứng danh anh hùng

Sự Kiện In Game

Xin chào các bạn !

Để hệ thống máy chủ được vận hành ổn định hơn chúng tôi xin thông báo bảo trì tất cả các cụm máy chủ MU Việt Nam – Xứng Danh Anh Hùng trong vòng 15 phút . Thời gian dự kiến 17h00 đến 17h15 ngày 19/05/2020 . Trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game . Mong các bạn hết sức thông cảm cho bất tiện này !

17:30

18:00

18:00

18:15

20:40

22:00

Quảng Trường Quỷ

Boss Vàng

Huyết Lâu

Rồng Đỏ Tấn Công

Thỏ Ngọc

Nhện Raklion